3 - Informació sobre normes i institucions municipals


13 - Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

1- Plens


14 - Actes íntegres dels plens municipals.

1- Plens


15 - Acords complets de les Juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.

1- Actes de juntes


16 - Es poden seguir en directe al web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.

1- Plens


17 - Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).

No n'hi ha


18 - Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.).

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia