2 - Informació i atenció al ciutadà


21 - Es pot veure a la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament.

1- Mapa del web


22 - Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions.

No n'hi ha


23 - Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

No n'hi ha


24 - Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.

No n'hi ha


25 - S'informa al web sobre situació i talls en el trànsit, i/o incidències en els serveis municipals.

1- Notícies


26 - Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi.

No n'hi ha


27 - Es contempla al web municipal un espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels grups polítics municipals.

No n'hi ha


28 - Es contempla a la web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes associacions.

1- Associacions


29 - Hi ha al web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.

1- Facebook


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia