1 - Procediments de contractació de serveis


46 - S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.

1- Perfil del contractant


47 - Es publiquen les actes de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per aquesta informació).

1- Perfil del contractant


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia