2 - Subministradors i costos dels serveis


48 - Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.

No n'hi ha


49 - Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia