1 - Planificació i organització de l'Ajuntament


65 - Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.

No n'hi ha


66 - Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

No n'hi ha


67 - Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius.

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia