3 - Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades


74 - Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, si escau directors generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix.

No n'hi ha


75 - Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

No n'hi ha


76 - Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local).

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia